Oostrom Holdings BV
[ Home   Klanten   Meer informatie ]
 
 

Oostrom Holdings BV is in 2002 opgericht. Het doel van de vennootschap is:

  1. Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook; het beheren en beleggen van gelden en andere vermogenswaarden, waaronder begrepen het treffen van voorzieningen van stamrechten, levensverzekeringen en pensioenen zomede het verrichten van alle overige handelingen op industrieel, commercieel en financieel gebied;
  2. Het geven van consultancy-adviezen en het verrichten van consultancy opdrachten, het geven en verrichten van managementadviezen en het uitvoeren van (interim) management-opdrachten;
  3. De verzorging van (ex)-werknemers van de vennootschap en/of met haar verbonden vennootschappen bij invaliditeit en ouderdom;
  4. Het verstrekken en aangaan van geldleningen, het (doen) exploiteren, administreren, verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van roerende en onroerende zaken met alles hetgeen daartoe behoort, het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen;
  5. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

 
Valid XHTML 1.1! Correct CSS!